News

From Manila Bulletin

When you call a spa, don’t ask who’s their best therapist because they’ll always tell you, ’They’re all good.’ It’s generally the most popular therapists

Read More »

Massage Company Owners

Gusto lang namin ipaalam sa inyo na lahat ng MT ng Asian Massage ay may kontratang nilagdaan.Hinahanap namin ang mga ito at tinuturuan ng buwan

Read More »
Close Menu